Over SOB Delft

SOB Delft werkt aan de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De stichting brengt ondernemers en het voortgezet onderwijs bij elkaar, zodat leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken doordat zij meer in de praktijk hebben kunnen kijken.

  • Het SOB bouwt een sterk netwerk waarin de programmamanager een belangrijke makel- en schakelrol heeft.
  • Het SOB is een vast aanspreekpunt voor de diverse loopbaanactiviteiten en stages van de aangesloten scholen in Delft.
  • Het SOB is het (actieve) loket voor bedrijven met vragen over het onderwijs (van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs) en intermediair bij knelpunten in de¬† samenwerking tussen scholen en bedrijven.
  • De programmanager van het SOB blijft op de hoogte van de verschillende loopbaanactiviteiten van de aangesloten SOB scholen en de ontwikkelingen in het onderwijs en zorgt voor verspreiding / kennisnetwerk
  • De programmamanager zoekt de samenwerking op met bestaande (regionale) netwerken om krachten te bundelen en dit maatschappelijk doel (Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven) onder de aandacht te brengen.
  • De programmamanager zoekt nieuwe bedrijven op die willen samenwerken met het onderwijs en inventariseert wat hun wensen zijn.
  • De programmamanager houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.
  • SOB Delft wordt gefinancierd door bijdragen van de aangesloten partijen. Deze bijdrage wordt vastgesteld in een vergadering van het Algemeen Bestuur.
  • De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 3 schooljaren.
  • De SOB partners komen vier keer per jaar bij elkaar.

Naast SOB Delft, zijn er in de regio ook: SOB Westland en SOB Oostland, SOB Barendrecht actief.